All “kombucha” är inte kombucha

Opastöriserad kombucha är ingen garant för en äkta och levande produkt. Det finns nämligen andra sätt än pastörisering att avlägsna de nyttiga bakterierna på, vilket kan förklara varför det som påstås vara äkta kombucha kan förvaras i rumstemperatur.

Vi på Roots Kombucha vill uppmärksamma någonting som har besvärat oss ett bra tag; att det säljs allt fler drycker som kallas kombucha, men som enligt vår mening inte är kombucha.

Kombucha har på kort tid blivit väldigt populärt och efterfrågan förväntas öka ytterligare.  Men eftersom ”kombucha” inte är ett skyddat begrepp kan man i princip kalla vad som helst för det. Det öppnar för företag som ser en outnyttjad marknadsnisch, men som också tar väldigt tveksamma genvägar i tillverkningsprocessen.

Roots Kombucha tillverkar ofiltrerad, opastöriserad kombucha. Vår kombucha är naturligt kolsyrad, bryggd enligt traditionella metoder, och smaksatt med riktiga växter (inga koncentrat eller smakämnen). Det är så kombucha ska tillverkas, och varje steg bort från dessa metoder minskar kvaliteten.

Vi vill gärna förklara varför!

Opastöriserad kombucha är levande kombucha…

Pastörisering innebär att livsmedel värms upp (till mellan 70°och 140°C, beroende på process) för att döda mikroorganismer och därmed öka hållbarheten. Pastöriserad kombucha kan förvaras i rumstemperatur. Man slipper riskera att kombuchan bubblar över. Med andra ord: man slipper många bekymmer.  Ändå är pastörisering av kombucha en dålig idé, eftersom alla mikroorganismer i kombuchan dödas.

… om den inte är mikrofiltrerad

En annan lat genväg är att mikrofiltrera kombucha. I stället för att döda mikroorganismerna (som vid pastörisering), ”silar” man bort dem. Man tar alltså bort de miljarder hälsofrämjande bakterier som i kombucha anses ge positiva effekter för kroppen. Resultatet blir igen en produkt som håller sig mycket längre och inte behöver kylas, men som inte är riktig kombucha längre.

Att kombucha bör vara opastöriserad är något som kombuchaälskande konsumenter är hyfsat medvetna om. Däremot är det få som känner till att vad som säljs som “raw” och opastöriserad kombucha kan ha mikrofiltrerats – vilket har i stort sett samma effekt. Kort sagt: kombucha som kan förvaras i rumstemperatur inte är riktig kombucha längre.

Naturligt kolsyrad kombucha är godare

En annan vanlig genväg för kombuchatillverkare är att kolsyra artificiellt. Istället för att ge bakterierna tid att skapa naturlig kolsyra, så pumpar man CO2  in i drycken. Detta görs för att förkorta tillverkningsprocessen, och göra slutprodukten mer standardiserad. Dock är artificiell kolsyrning helt onödig för kombucha och ger enligt oss en sämre produkt. Om kombuchan är opastöriserad så kan man få kolsyra helt naturligt. Däremot blir artificiell kolsyrning nödvändig om man pastöriserar eller mikrofiltrerar kombuchan. Vi anser inte att artificiell kolsyra är farligt, men vi tycker det är lite tröttsamt med ord som “naturligt”, “äkta” och “original” på kombuchaflaskor som vi vet är artificiellt kolsyrade.  Precis som i champagne är naturliga bubblor i kombucha finare och godare på tungan än artificiella bubblor. Vi anser att artificiell kolsyra tenderar att ta över smakmässigt och snabbare bli avslagen, men det hela är mest en fråga om smak. Vi vill bara att konsumenter ska känna till skillnaden.

Kombuchakoncentrat = fusk

Det värsta vi vet är tillverkare som inte ens försöker fermentera te till kombucha, utan i stället blandar sött te med lite kombucha-koncentrat. Eftersom begreppet “kombucha” inte är skyddat, så är detta tillåtet. Riktig kombucha ska bestå av fermenterat te till 100 procent, och inga blandningar. Eftersom kombuchabryggning är en långsam process som kräver mycket kunskap och ständig uppassning finns det en stor frestelse att producera ett koncentrat och blanda det med te och socker. Utan tvivel blir slutresultatet något helt annat än riktig kombucha; varken smaken eller hälsoeffekterna finns där.

Att smaksätta kombucha

Till sist vill vi säga några ord om smaksättning. Kombucha är en helt magisk dryck. Dess unika kemiska sammansättning lämpar sig utmärkt som bas för massor av spännande och naturliga smaksättningar. Tyvärr är det allt för vanligt att tillverkare använder koncentrat, smakförstärkare, och färgämnen. Kanske är vi lite gammaldags, men vi anser att ingefärasmak bör komma från ingefära, äppelsmak från äpplen, och honungssmak från honung. Kombucha kan och ska smaksättas med hela, äkta råvaror som ger fina och komplexa smaker och ofta bidrar med hälsosamma ämnen till drycken (så som ingefära eller gurkmeja). Naturliga smaksättningar gör processen mer komplicerad och kräver därför mer uppmärksamhet av tillverkaren. Varje råvara påverkar fermenteringsprocessen. Dessutom påverkar säsongen och odlingsförhållandena smakintensiteten hos naturliga råvaror. Naturen är inte standardiserad. Men vi tycker att det är värt det extra arbetet att hantera naturlig variation i våra råvaror, för att kunna tillverka kombucha som verkligen förtjänar epiteten ”äkta”, ”raw” och ”naturlig”.

Roots kombucha smaksätts med äkta råvaror, som honung, salvia, färsk ingefära och färsk gurkmeja.

Med denna text vill vi på Roots Kombucha uppmärksamma och informera konsumenter om skillnader i kombucha. Vi påstår inte att allt vi har diskuterat här är fundamentalt fel, ohälsosamt eller oetiskt. Däremot är det fel att vilseleda konsumenter. Tyvärr finns det i dag ingenting som förbjuder tillverkare att göra det. Vi startade Roots Kombucha för fyra år sedan och har tillverkat kombucha mycket längre än så. Vi har lärt oss mycket om kombucha under resans gång och vet att bryggningen tar tid och är svår att bemästra. Man måste ha tålamod och fokusera på detaljerna. Det finns alltid en frestelse att ta genvägar. Vi väljer att inte göra det. Nu vädjar vi till dig som konsument att värdera kvalitet. Bara om du som konsument skiljer på bra och dålig kombucha kommer de svarta fåren bland producenterna att ändra sitt beteende. Vi på Roots Kombucha säger inte att vi är bäst, men vi vet att vi gör bra kombucha, och vi jobbar hårt för det. Det finns många andra producenter som också gör riktigt bra kombucha. Samtidigt finns det producenter som vill tjäna snabba pengar. För dig som konsument är utmaningen att titta lite mer noggrant på etiketten och att lära dig lite mer om fermenteringsprocessen som leder till kombucha. Vårt mål är att övertyga dig om att det är värt din tid.

Stort tack att du har tagit dig tiden att läsa genom denna text!

Dina vänner från Roots of Malmö Kombucha

Kan probiotika och fermenterad mat hjälpa mot cancer?

Kombucha är en probiotisk dryck.

Kombucha är ingen mirakelmedicin mot cancer, men det finns vetenskapliga belägg för att drycken har cancerförebyggande och cancerbekämpande egenskaper.

Kan probiotika bota cancer? Vi som står bakom den här bloggen äger ett kombuchabryggeri, och vi vill börja med att slå fast en viktig sak: Kombucha är ingen cancermedicin. Det är inte surkål, yoghurt, äppelcidervinäger eller andra probiotiska produkter heller. För den som drabbas av cancer finns tyvärr inga mirakelmediciner eller enkla lösningar. Det är inom den traditionella sjukvården som kunskapen finns om hur cancer kan bekämpas.

Med det sagt så finns dock tydliga belägg för att kombucha och andra probiotiska livsmedel har cancerförebyggande och cancerbekämpande egenskaper. Detta har framkommit genom kritiska och seriösa studier som har utförts inom ramarna för just den traditionella sjukvården. Resultaten är intressanta och lovande. Mer forskning behövs, och förhoppningsvis kommer vi snart att veta så mycket att probiotika kan bli en vedertagen behandlingsmetod mot cancer.

Effekterna som man har sett gäller inte alla sorters cancer. Det mesta av den cancerrelaterade forskningen om probiotika har fokuserat på tjocktarmscancer, men en hel del studier har också gjorts om sådan magsäckscancer som orsakas av magsårsbakterien Heliobacter pylori.

Låt oss börja med tjocktarmscancer. Det är den tredje vanligaste cancertypen internationellt sett (1). Européer löper två procents risk att drabbas under sin livstid och femårsöverlevnaden ligger på 65 procent (2).

Det finns många studier om probiotika och tjocktarmscancer. De flesta har i princip gått ut på en grupp råttor (eller något annat djur) har behandlats med probiotika, och sedan har man kollat om det är vanligare eller ovanligare att dessa råttor utvecklar tjocktarmscancer jämfört med likadana råttor som inte fått probiotika. 2008 publicerades en genomgång av ett stort antal studier av den här typen, och resultatet var slående: i 80 procent av fallen hade probiotikan haft en cancerförebyggnade effekt (3).

Effekten var särskilt tydlig när probiotika intogs tillsammans med prebiotika. Det indikerar att fermenterad mat eller dryck – som man kan göra själv hemma – är att föredra framför probiotika i pillerform som man kan köpa i hälsokostbutiken, ofta för dyra pengar.

Förutom att probiotika alltså verkar kunna förhindra uppkomsten av cancer, visade studierna i den här genomgången att probiotika också saktade ner eller till och med stoppade cancertumörers tillväxt.

Varför bekämpar då probiotika cancer? Forskarna tror att det beror på en kombination av följande egenskaper hos probiotika:

  • Att de levande organismerna tävlar med, och ersätter, andra komponenter i tarmens mikroflora
  • Att de producerar antibakteriella ämnen för att kontrollera tillväxten av andra mikroorganismer i tarmen
  • Att de producerar mjölksyra och andra organiska syror, vilket bidrar till att sänka pH-värdet. Det påverkar också aktiviteten hos enzynerna.
  • Att de levande organismerna stärker immunförsvaret, särskilt de immunfunktioner som riktar sig emot cancerceller.

Att risken för tjocktarmscancer ökar om man äter mycket rött kött, processat kött och fett finns det allt mer som tyder på. Varför det är på det viset är ännu inte riktigt klarlagt, men det verkar ha att göra med koncentrationen av N-nitroso-komponenter och det finns studier som visar att vissa mikroorganismer är bra på att ta upp och oskadliggöra dessa (4). I djurstudier är det bakterier från grupperna Bacteroides and Clostridium som verkar leda till både fler och mer allvarliga tumörer, medan de vanligaste probiotikastammarna Lactobacillus and Bifidobacteria har visat sig förebygga eller sakta ner cancertumörers tillväxt. (5,6,7,8,9)

Förutom den forskning som har gjorts om tjocktarmscancer så finns det en hel del studier om huruvida probiotika kan hjälpa till att behandla eller förebygga infektioner orsakade av Helicobacter pylori.

H.Pylori , som bakterien oftast benämns, orsakar magsår. Den påverkar en ofantligt stor del av jordens befolkning – nästan 50 procent av alla människor bär på infektionen, varav de flesta i utvecklingsländer. 2005 års Nobelpris i medicin gick till de australienska forskarna Drs. Barry Marshall and Robin Warren som ”upptäckte” H.Pylori 1982. Det var en otrolig upptäckt – inte minst var det otroligt att bakterien upptäcktes så sent.

Förutom att H. Pylori orsakar magsår så ökar den risken för magsäckscancer. Uppskattningsvis 60 procent av alla fall av magsäckscancer kan härledas till denna bakterie (10,11,12). Magsäckscancer är den femte vanligaste cancerformen. Bland de cancerformer som leder till döden är det den tredje vanligast förekommande. 2012 drabbades 950 000 personer. Samma år dog 723 000 personer av magsäckscancer. (1).

Forskningen har gett lovande resultat kring av hur probiotika kan användas i behandlingen. Ett flertal studier har visat att intag av yoghurt med Lactobacillus och Bifidobacterium hjälpte till att kontrollera eller förebygga infektioner orsakade av H. pylori (13, 14, 15.)

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tydliga belägg för att probiotika från vanlig mjölksyrning har egenskaper som både förebygger och bekämpar tjocktarmscancer och magsäckscancer. Eftersom mekanismerna hos mjölksyrebakterier och annan probiotika är så mångfacetterade krävs dock mer forskning. En annan anledning till att probiotika inte används som cancermedicin än är att de flesta studier enbart har utförts på djur.

Här finns en intressant artikel från Cancerfonden som berör en del av det vi har berättat om i detta inlägg.

Drycken kombucha sägs vara både ”probiotisk” och ”cancerhämmande”. Det finns vetenskapligt stöd för båda dessa påståenden MEN de cancerhämmande effekter man har sett knyts inte till dess innehåll av probiotika, utan till andra nyttigheter i kombuchan – antioxidanterna till exempel. Detta ska vi självklart återkomma till i den här bloggen.

Om själva probiotikan i kombucha också har cancerhämmande egenskaper finns det inga studier kring. Utifrån den forskning som har gjorts om andra probiotikastammar verkar det dock troligt anta det. De fyra ”punkterna” som vi radar upp ovan är nämligen i högsta grad karakteristiska för de probiotikastammar som finns i kombucha.

En intressant studie finns dock som förtjänar att nämnas i sammanhanget: en provrörsstudie som visar att mikroorganismerna i kombucha konkurrerar ut H pylori-bakterier, som ökar risken för magsäckscancer. (16).

Efter denna lilla lektion förstår vi att du knappt kan bärga dig tills du får läsa nästa bloggpost. Vi har inte riktigt bestämt vad den ska handla om, men det lutar åt att det blir något kring diarré! Följ Roots Kombucha på Facebook så får du reda på när inlägget ligger ute.

 

Källor:

1: World Cancer Report 2014. World Health Organization. 2014. pp. Chapter 1.1. ISBN 9283204298

2: “SEER Stat Fact Sheets: Colon and Rectum Cancer”. NCI. Retrieved 18 June 2014.

3: Commane D, Hughes R, Shortt C, Rowland I. 2005. The potential mechanisms involved in the anti-carcinogenic action of probiotics. Mutation Research 591: 276–289.

4: Wollowski I, Rechkemmer G, Pool-Zobel BL. Protective role of probiotics and prebiotics in colon cancer. Am J Clin Nutr 2001; 73 (suppl): S451–45.

5: Onoue M, Kado S, Sakaitani Y, Uchida K, Morotomi M. Specific species of intestinal bacteria influence the induction of aberrant crypt foci by 1,2-dimethylhydrazine in rats. Cancer Lett 1997; 113: 179–86.

6: Horie H, Kanazawa K, Okada M, Narushima S, Itoh K, Terada A. Effects of intestinal bacteria on the development of colonic neoplasm: an experimental study. Eur J Cancer Prev 1999; 8: 237–45.

7: Singh J, Rivenson A, Tomita M, Shimamura S, Ishibashi N, Reddy BS. Bifidobacterium longum, a lactic acid-producing intestinal bacterium inhibits colon cancer and modulates the intermediate biomarkers of colon carcinogenesis. Carcinogenesis 1997; 18: 833–41.

8: Pool-Zobel BL, Neudecker C, Domizlaff I, et al. Lactobacillus- and bifidobacterium-mediated antigenotoxicity in the colon of rats. Nutr Cancer 1996; 26: 365–80.

9: O’Mahony L, Feeney M, O’Halloran S, et al. Probiotic impact on microbial flora, inflammation and tumour development in IL-10 knockout mice. Aliment Pharmacol Ther 2001; 15: 1219–25.

10: Sim, edited by Fiona; McKee, Martin (2011). Issues in public health (2nd ed.). Maidenhead: Open University Press. p. 74. ISBN 9780335244225.

11: World Cancer Report 2014. World Health Organization. 2014. pp. Chapter 5.4. ISBN 9283204298.

12: Chang, A. H.; Parsonnet, J. (2010). “Role of Bacteria in Oncogenesis”. Clinical Microbiology Reviews 23 (4): 837–857. doi:10.1128/CMR.00012-10. ISSN 0893-8512. PMC 2952975. PMID 20930075.

13: Wang KY, Li SN, Liu CS, Perng DS, Su YC, Wu DC, Jan CM, Lai CH, Wang TN, Wang WM (September 2004). “Effects of ingesting Lactobacillus- and Bifidobacterium-containing yogurt in subjects with colonized Helicobacter pylori” (PDF). The American Journal of Clinical Nutrition 80 (3): 737–41. PMID 15321816.

14: Michetti, P., Dorta, G., Wiesel, P.H., Brassart, D., Verdu, E., Herranz, M., Felley, C., Porta, N., Rouvet, M., Blum, A.L., Corthesy-Theulaz, I., 1999. Effect of whey-based culture supernatant of Lactobacillus acidophilus ( johnsonii ) La1 on Helicobacter pylori infection in hu- mans. Digestion 60, 203–209.

15: Zhang MM, Qian W, Qin YY, et al. (2015) Probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy: a systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol 21, 4345–4357.

16: Sreeramulu G, Zhu Y, Knol W. 2000. Kombucha fermentation and its antimicrobial activity. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48 (6): 2589–2594.

Vilken mat innehåller probiotika och levande kultur?

Vi har redan presenterat ordet probiotika som i den här bloggen definieras som levande kultur (bakterier och jästsvampar) som kan ge hälsofördelar när vi får in dem i kroppen.

Här kommer två ord till som är bra att känna till:

Prebiotika är en typ av ämnen, främst kolhydrater, som hjälper probiotika att etablera sig och överleva i våra kroppar.Mat som innehåller prebiotika: sparris, jordärtskockor, mandel, bananer, havregryn, rödvin, honung, baljväxter med mera.

Vilken mat innehåller probiotika och prebiotika?

Sparris innehåller prebiotiskt inulin, ett näringsämne som hjälper probiotika att etablera sig och överleva i kroppen.

Synbiotika är kombinationen av probiotika och prebiotika. Opastöriserad yoghurt och fil, mjölksyrade grönsaker och opastöriserad kombucha är några exempel. (Notera att när vi säger opastöriserad yoghurt så menar vi att den inte får ha blivit pastöriserad/kokad efter syrningen. Det är sällan fallet. Om yoghurten kräver kylförvaring så är den i regel levande och opastöriserad, även om den är tillverkad av pastöriserad mjölk.)

Anledningen till att man ska känna till dessa begrepp är att forskningen bland annat har kommit fram till att synbiotika har större hälsoeffekter än ensam probiotika, vilket skulle kunna tolkas som att det är bättre att dricka kombucha än att knapra probiotika-piller (och godare framför allt) . Vi återkommer till det också.

I dag hittar man probiotika lite överallt. Det har skett en enorm ökning av försäljning och marknadsföring av både probiotiska livsmedel och probiotiska hälsotillskott.

Ordet probiotika för kanske tankarna till någonting som har framställts i laboratorier och försetts med ett patent. MEN du kan alltså själv framställa probiotika genom den process som kallas fermentering eller jäsning.

Fermentering innebär att man använder mikroorganismer för att behandla mat, och detta är något som människor har ägnat sig åt i tusentals år. I olika kulturer har det utvecklats sätt att fermentera allt från mjölk till grönsaker till svamp till säd till fisk. Den främsta anledningen för detta har kanske varit att konservera maten, men fermenteringen har också varit ett sätt att göra maten godare och mer näringsrik. Här i Sverige är de vanligaste fermenterade livsmedlen mejeriprodukter som yoghurt, filmjölk, gräddfil och några ostar med levande kultur (till exempel brie, camembert och blåmögelost). Andra exempel är veganska produkter såsom kombucha, miso, tempeh, äppelcidervinäger och mjölksyrade grönsaker (det vill säga sådana syrade inläggningar som använder bakterier i stället för enbart vinäger). Surströmming och isterband också fermenterade (men hur nyttiga de är vet vi inte, och därför brukar de heller inte beskrivas som probiotiska).

Så, vilken mat innehåller probiotika? Generellt sett kan man lita på att alla ”råa” (oupphettade) fermenterade produkter innehåller både probiotika och prebiotika, men de vetenskapliga bevisen för vilka av dessa som är bäst, och bäst för vilket syfte, är oklara. Yoghurt är utan tvivel den produkt som har studerats mest, bland annat för att det är en produkt som väldigt många konsumerar, och därmed har den också den största industrin bakom sig med intresse att framhäva dess hälsofördelar. En annan generell slutsats man kan dra av den forskning som finns, är att effekten står i relation till dosen probiotika. Ju mer du äter, desto större effekt.

I nästa inlägg ska vi ta oss an ett ämne som är spännande, aktuellt men också kontroversiellt: probiotikans roll i kampen mot cancer. Hej så länge!

Varför är det nyttigt med probiotika och levande kultur?

Först av allt vill vi grotta ner oss i det som på engelska kallas för ”probiotics” och som på svenska kan översättas med ”probiotika”. Det svenska ordet är inte lika väletablerat. I stället för att säga att en produkt innehåller probiotika brukar man säga att den innehåller “levande kultur”, “levande bakterier”, ”aktiva bakterier” eller kanske ”mjölksyrebakterier”. Vi har sett de här begreppen användas nästan synonymt, även om de betyder lite olika saker. Vi kommer fortsättningsvis använda begreppet ”probiotika” när vi syftar på bakterier och jästsvampar som är nyttiga att äta eller dricka. Ibland kanske vi vill prata om livsmedel som innehåller mikroorganismer utan att betona (eller ta ställning till) om dessa mikroorganismer är bra för hälsan. Då använder vi det lite mer neutrala uttrycket ”levande kultur”. Att vi inte använder begrepp som ”levande bakterier” så ofta beror på att vi tycker det är missvisande, för i många probiotiska produkter finns både bakterier och jästsvampar.

filmjolk

Acidophulus-bakterierna i a-filen är indelade i olika raser, på samma sätt som arten tamhund rymmer både schäfrar och pudlar. De olika arterna av bakterier har olika egenskaper och olika effekter på människans hälsa. Det är en anledning till att det är så komplicerat att beskriva de positiva hälsoeffekterna hos probiotika.

Probiotiska livsmedel har fått stor uppmärksamhet på senare år, både i media och i den vetenskapliga världen. Surkål, äppelcidervinäger och kombucha är exempel på probiotiska livsmedel som påstås vara riktiga hälsobomber.
Den globala efterfrågan på probiotiska produkter har skjutit i höjden, liksom försäljningen av dem. 2014 låg den globala försäljningen på 32,6 miljarder dollar, och marknaden förväntas växa med 20 procent årligen. Trots det förbjöd EU i december 2012 termen ”probiotisk” i marknadsföringen av livsmedel. Att påstå att en produkt innehåller probiotika är enligt de nya reglerna ett otillåtet hälsopåstående.
Som konsument är det lätt att bli förvirrad: är hajpen kring levande kultur och probiotiskt bara flum och humbug? Eller är det läkemedelsindustrins lobbyister som får det att verka så? Som vanligt är verkligheten inte svartvit.
Kritikerna (däribland vi) anser att de nya EU-reglerna lägger en allt för tung bevisbörda på den som vill berätta om hälsofördelarna med probiotiska produkter – hälsofördelar som faktiskt har stöd i seriös och välmeriterad forskning. Så varför kan man inte bara hänvisa till den forskningen, undrar kanske du? Ja, den frågan tänker vi försöka besvara. Tyvärr låter detta sig inte göras på 140 tecken. Så luta dig nu tillbaka så börjar vi med lite bakgrundsinformation om vårt matsmältssystem och om mikroorganismerna som bor i våra kroppar.

Bakterier och jästkulturer finns – i likhet med andra encelliga organismer och virus – både på och inuti kroppen. Dessa organismer är så många och viktiga att de skulle kunna kallas vårt ”dolda organ”. De flesta av dem lever i magsäcken och tarmarna, men vi har också mikroorganismer som lever på huden och i munnen, och kvinnor har dem i underlivet. I det här inlägget fokuserar vi på mikroorganismerna i tarmen. I en normal och hälsosam sådan huserar uppskattningsvis 100 biljoner mikroorganismer från mer än 500 olika arter. Faktum är att dessa celler, som alltså egentligen inte tillhör människokroppen utan bara ”bor” där, är tio gånger fler än människokroppens egna celler.
Tarm-mikroorganismernas samhällen är väldigt komplexa och anpassar sig snabbt – inom 24 timmar 1 – om deras miljö förändras. Förändringarna vi syftar på kan vara att människan som mikroorganismerna bor i plötsligt äter antibiotika, eller mer kolhydrater än vanligt, eller mer proteiner. Man kan också se på en persons tarmflora om personen är vegetarian eller inte.
Förutom att mikroorganismerna i tarmen anpassar sig efter vad vi stoppar in i kroppen så utför de väldigt mycket jobb. De bryter ner och spjälkar maten till näringsämnen som kroppen kan ta upp. Dessutom producerar de viktiga näringsämnen (vitaminer, aminosyror etc) som det inte är säkert att vi får i oss via maten. De stärker immunförsvaret och skyddar mot smittor och andra patogener som vi råkat få i oss. Och så gör de en massa andra saker också.
En grej som är klurig är att de (eventuellt positiva) effekterna skiljer sig mellan olika ”raser” av mikroorganismer. Precis som det finns olika raser av arten tamhund, så finns det olika raser av arten acidophilus-bakterie (den som är känd från filmjölkspaketet). Att det förhåller sig på det sättet försvårar forskningen om probiotiska produkter och deras hälsofördelar – och gör att det blir svårare att märka produkterna på ett korrekt sätt. Detta ska vi också återkomma till!

De vanligaste typerna av probiotika överhuvudtaget är bakterierna Lactobacillus och Bifidobacterium. Probiotikan i kombucha består av både bakterier och jästsvampar. De vanligaste bakterierna i kombucha är Komagataeibacter sp. (tidigare kallad Gluconacetobacter) och ‘Lactobacillus’, samt Acetobacter sp. De vanligaste jästsvamparna i kombucha är Pichia sp. and Saccharomyces sp 2.

En berättigad fråga så här långt är naturligtvis om det verkligen gör någon skillnad att äta ännu mer mikroorganismer om man redan har hundra biljoner sådana i kroppen. Och svaret är faktiskt ja. Skillnaden märks i synnerhet om de goda bakterierna har blivit utslagna (eller åtminstone decimerade) av en antibiotikabehandling. Det är därför läkare kan rekommendera en att äta yoghurt för att ”få igång magen”. Dessutom finns studier som pekar på att intag av probiotika kan hjälpa mot olika sjukdomstillstånd. I kommande inlägg ska vi berätta mer om vad det finns för vetenskapligt stöd för att påstå att probiotika kan ha en roll – och i så fall vilken – i behandlingen av Crohn’s sjukdom, ulcerös kolit, IBS, eksem, diarré, inflammationer, allergier, högt blodtryck, viktproblem och cancer. Vi ska också skriva om vilka potentiella fördelar probiotika kan ha för den som inte lider av något av ovanstående – det vill säga, hur probiotika kan stärka immunförsvaret och kroppen i en mer allmän mening. Det här är komplexa ämnen där det finns mycket forskning kvar att göra, men vi ska göra vårt bästa för att förklara vad man har kommit fram till hittills. Så fortsätt läsa!

 

Referenser:

1: Clemente JC, Ursell LK, Parfrey LW, Knight R. 2012. The Impact of the Gut Microbiota on Human Health: An Integrative View. Cell 148: 1258-1266.

2: Marsh AJ, O’Sullivana O, Hill C, Rossa RP, Paul D. Cottera PD. 2014. Sequence-based analysis of the bacterial and fungal compositions of multiple kombucha (tea fungus) samples. Food Microbiology 38: 171-178.

Välkommen till ROTAT I KUNSKAP!

Hej och hjärtligt välkommen till Roots kombuchas blogg som vi har valt att kalla ”Rotat i kunskap”. Här kommer vi att skriva om, och diskutera kring, vetenskapen bakom det vi sysslar med i vårt företag. Mycket kommer att handla om fermentering, bakterier och jästsvampar, men vi kommer även att skriva om annat som har med mat, dryck och näringsämnen att göra.

Vår tanke är att ”Rotat i kunskap” ska vara lite som en bra hälsokur. Lägg fem minuter då och då på att läsa den – och du får redskap för att förändra ditt liv i sundare riktning. Du kommer att bättre kunna förstå de hälsobudskap vi översköljs av – och undvika att bli lurad. Vad finns det egentligen för belägg för att ingefära, gurkmeja och mjölksyrabakterier är så himla nyttigt? Hur påverkar de inuti kroppen? Vad är egentligen skillnaden på fermenterat och ruttet? Och varför har EU förbjudit termen probiotisk i marknadsföringen av livsmedel? Vad är antioxidanter och enzymer och hur funkar de? Det är några av de många frågor som vi planerar att svara på.

Namnet ”Rotat i kunskap” kommer sig av att vi på Roots Kombucha sätter en stolthet i att allt vi gör ska vara just rotat i kunskap. Vi startade bloggen för att vi tror att många av våra kunder är intresserade av den kunskap som vi besitter om fermentering, levande kultur, hälsoeffekter och matkemi. I den här bloggen rotar vi runt i denna kunskap för att kunna servera den till er i lagom stora portioner.

Vi kan bli frustrerade av det mycket av den information som finns på internet om dessa saker är ytligt och onödigt förenklad. De vetenskapliga artiklar som finns har många svårt för att läsa, dels för att de är svåra att förstå och dels för att de kostar pengar. Vår ambition är att Rotat i kunskap ska befinna sig mellan dessa två extremer.  

När vi skriver ”vi” så syftar detta först och främst på Roots Kombuchas ena grundare, Nicholas Rosenstock. Förutom kombuchabryggare är Nick doktor i mikrobiologi, fermenteringsfantast, vetenskaps-, odlings- och matnörd, och sinnebilden av den personlighetstyp som den T-shirttillverkare hade i åtanke som hittade på trycket ”Fuck Google – ask me”. Han vet helt enkelt väldigt mycket och har ett pockande behov av att sprida sin kunskap till fler. Även Nicks medgrundare Matthias Lehner medverkar i bloggen, liksom deras kollega Elin Rosenstock.